منوی وب سایت

قوانین و مقررات

آیین نامه انضباطی آکادمی زبان گویش
 
1-زبان آموز ملزم به رعایت نظم و انضباط و حضور در کلاس در ساعت مقرر می باشد.
2-با ۳ بار تاخیر بیش از ۱۵ دقیقه، یک جلسه غیبت برای زبان آموز گرامی منظور می گردد.
3-غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه باعث محرومیت از آزمون فاینال و مردودی در ترم مربوطه می باشد.
4-چنانچه زبان آموزی با بیش از 3 جلسه غیبت موجه تمایل به ادامه دوره را داشته باشد، با نظر کارشناسی مدیران آموزش و بررسی نمرات ترم های گذشته ملزم به شرکت در جلسات خصوصی در جهت جبران عدم حضور در کلاس مربوطه می باشد.
در صورت وجود غیبت های بیش از حد مجاز (بیش از3 جلسه) و عملکرد ضعیف زبان آموز، وی ملزم به گذراندن مجدد ترم مربوطه می باشد.
5-چنانچه زبان آموزی بر اساس نظر مسئولین آموزش آکادمی زبان گویش بی انضباط تشخیص داده شود آموزشگاه پس از یک بار اخطار اقدام به جلوگیری از ارائه خدمات آموزشی به زبان آموز خواهد کرد.
6-زبان آموز موظف است در حفظ و نگهداری اموال موسسه کوشا باشد و در صورت وارد آوردن هر گونه خسارت، پرداخت غرامت به عهده زبان آموز است.
7-پوشش زبان آموز در مجموعه می بایست مطابق با شئونات اسلامی باشد. خانم ها فقط با پوشش مقنعه مجاز به حضور در کلاس هستند.
8-استفاده از تلفن همراه در داخل کلاس و در هنگام درس اکیدا ممنوع ی باشد.

آیین نامه آموزشی

1-زبان آموز ملزم به پیروی از سیستم آموزشی که از سوی دفتر آموزش ارائه می شود می باشد.
2-زبان آموز می بایست کتب آموزشی و کمک آموزشی را طبق سیلابس آموزشی موسسه تهیه و هر جلسه در کلاس به همراه داشته باشد.
3-نمره قبولی در هر ترم نمره ۷۰ از ۱۰۰ می باشد. نمره بین ۶۵ تا ۶۹ مشروط تلقی می گردد.
زبان آموز مشروط ملزم به اخذ نمره بالای ۷۵ درترم بعدی بوده، در غیر اینصورت ملزم به بازگشت ۲ ترم به عقب می باشد.
4-از مجموع ۱۰۰ نمره در هر ترم، 2۰ نمره مربوط به کار کلاسی  و ۲۰ نمره مربوط به تست های میان ترم آنلاین و 10 نمره مربوط به ارائه سخنرانی (لکچر) و ۵۰ نمره مربوط به آزمون فاینال می باشد.
توضیح 20  نمره کلاسی شامل حضور مستمر در کلاس، شرکت در فعالیت های کلاسی، انجام تکالیف محوله از سوی مدرس، استفاده صحیح از کلیشه ها و عبارات کلیدی زبانی در مکالمه بر اساس موضوعات مربوط به درس می باشد. 
آزمون میان ترم بین جلسات 7 تا 9 به صورت آنلاین از طریق سامانه آموزش مجازی موسسه به نشانی www.gooyeshacademy.ir  خواهد بود.
نمره فاینال بصورت آزمون کتبی می باشد. سوالات آزمون فاینال شامل بخش شنیداری    Listening، لغت  Vocabulary، گرامر  Grammar، خواندن Reading و بخش نوشتاری Writing است.
5-زبان آموز با نمره مردودی ملزم به گذراندن مجدد ترم مربوطه می باشد. توصیه می شود در صورت عدم کسب نمره قبولی در ترم جاری قبل از هر تصمیمی از مسئولین آکادمی مشاوره آموزشی بگیرید.
6-با کسب نمره بالای 90 در صورت کسب بالاترین نمره در کلاس به عنوان زبان آموز ممتاز معرفی می شود و برای ثبت نام ترم بعد از ۱۰% تخفیف برخوردار خواهد شد.
7-زبان آموز ملزم به قبول شدن در هر ترم بوده و سپس مجاز به ورود به ترم بالاتر می باشد.
8-نمرات در پایان ترم از طریق وب سایت موسسه در دسترس زبان آموزان خواهد بود.


آیین نامه مالی آکادمی زبان گویش

1-زبان آموز گرامی ملزم به پرداخت شهریه کامل در هنگام ثبت نام و قبل از شروع ترم مربوطه می باشد.
2-شهریه هر ترم فقط مختص همان ترمی است که زبان آموز در آن ثبت نام نموده است.
3-محفوظ نگه داشتن شهریه به هر دلیلی و یا انتقال شهریه به ترم دیگر و یا شخص دیگر امکان پذیر نمی باشد.
4-با اعلام انصراف زبان آموز از حضور در کلاس ها تا قبل از تاریخ شروع ترم، شهریه مربوطه با کسر 50% قابل استرداد می باشد.
5-شهریه پرداختی با شروع ترم مسترد نمی گردد. 


Web design by PartoDesign.com
طراحی سایت توسط شرکت طراحی پرتو