منوی وب سایت

رزرو آزمون تعیین سطح

تاریخ و ساعت آزمون تعیین سطح آکادمی زبان گویش به شرح زیر می باشد :

روز تاریخ ساعت ثبت نام
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ 17:00
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ 17:00
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ 17:00
شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ 17:00
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ 17:00
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ 17:00
پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ 11:00
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ 17:00
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ 17:00
شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ 17:00
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ 11:00
چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ 17:00
سه شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ 17:00
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ 17:00
شنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ 17:00

Web design by PartoDesign.com
طراحی سایت توسط شرکت طراحی پرتو